GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Triết lý kinh doanh và giá trị cốt lỗi

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Tầm nhìn

1. Trở thành một nhà máy tiêu chuẩn
2. Trở thành một công ty cạnh tranh
3. Trở thành một doanh nghiệp hạnh phúc

Nhiệm vụ

1. Chất lượng cao, giao hàng chính xác đúng thời hạn, cạnh tranh lợi thế cạnh tranh
2. Trở thành một công ty cạnh tranh với chi phí thấp, đủ nhân tài, công nghệ xuất sắc và quản lý tinh gọn
3. Phúc lợi và môi trường tốt hơn, Phát triển nghề nghiệp

Triết lý kinh doanh, giá trị cốt lỗi

1. Định hướng vào con người - thúc đẩy nhân viên phát triển
2. Sản xuất an toàn - đảm bảo an toàn về thể chất và sức khỏe
3. Theo đuổi sự xuất sắc để nâng cao khả năng cạnh tranh, giảm tỷ lệ sai sót và trau dồi nhân tài
4. Trách nhiệm xã hội - thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp

Chiến lược

1. Tự động hóa - Để thiết bị có trí thông minh của con người và tự động xác định lỗi và khuyết tật
2. Thông tin hóa - nhờ ứng dụng chuyên sâu của công nghệ thông tin.
3. Đổi mới - Nuôi dưỡng văn hóa đổi mới trong doanh nghiệp
4. Thể chế hóa - thực hiện hệ thống công ty và tuân thủ các quy tắc của công ty