QUẢN LÝ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

Trong môi trường sản xuất, rất dễ xảy ra những tai nạn lao động ngoài ý muốn. Chính vì vậy, công ty TNHH Tỷ Xuân luôn tuân thủ các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn lao động cũng như quản lý môi trường. Công ty luôn có chính sách để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người lao động:


  • Khám sức khỏe trước khi bố trí việc làm, khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp và khám định kì bệnh nghề nghiệp

  • Tổ chức lực lượng sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động tại nơi làm việc và đảm bảo trang thiết bị sơ cứu, cấp cứu

  • Bảo đảm đáp ứng yêu cầu về công trình vệ sinh, phúc lợi tại nơi làm việc

  • Kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những ảnh hưởng của yếu tố có hại trong môi trường lao động đối với sức khỏe

Huấn luyện sơ cứu, cấp cứu cho lao động

Tỷ Xuân là một trong những công ty giày da nhận được chứng nhận hệ thống quản lý An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2008. Chúng tôi đảm bảo cho người lao động được cung cấp môi trường làm việc an toàn, sạch sẽ và lành mạnh cũng như các hướng dẫn và phương tiện bảo hộ cá nhân nhằm đảm bảo sự an toàn và sức khoẻ của họ. Tỷ Xuân đã thành lập trạm y tế với đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động.

Huấn luyện PCCC tại công ty