Quá trình xây dựng và phát triển

2004

Xây dựng nhà máy giai đoạn 1

2005

Thành lập công đoàn cơ sở Vĩnh Long

2006

Thủ tướng Võ Văn Kiệt tham quan nhà máy

2007

Xây dựng nhà máy giai đoạn 2

2009

Hợp tác sản xuất Adidas

2010

Thành lập chi bộ đảng đầu tiên

2012

Tham gia sản xuất giày Converse

2013

Được đánh giá và xác nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 50001

2014

Ban lãnh đạo công ty thăm gia đình người lao động thuộc diện nghèo kèm quà tặng

2016

Nhà bếp và nhà ăn B3 được xây dựng hoàn thành

2017

Họp mặt truyền thống và tổ chức thi nấu ăn 'Bữa cơm gia đình'

2020

Tăng vốn đầu tư dự án thành 2.831,39 tỷ đồng mở rộng thêm nhà xưởng A15, A16

2021

Xây dựng mở rộng xưởng C2 và C9

2022

Tổ chức chương trình thi đua đổ bánh xèo cho người lao động

2004

Xây dựng nhà máy giai đoạn 1

Công ty TNHH Tỷ Xuân bắt đầu xây dựng và đưa vào hoạt động vào năm 2004, đây là một trong những nhà máy đầu tiên tại khu công nghiệp Hòa Phú và là cơ sở sản xuất giày dép đầu tiên tại Vĩnh Long. Vốn đầu tư ban đầu của công ty khoảng 40 triệu USD và có hơn 1.000 lao động.