Sàng lọc hồ sơ
           -   Sau khi nhận được hồ sơ từ ứng viên (qua email hoặc hồ sơ giấy), Công ty
              sẽ tiến hành sàng lọc căn cứ trên các tiêu chí tuyển dụng của mỗi vị trí đăng
              tuyển.
        • Phỏng vấn (lần 1)
             - Tham gia phỏng vấn: Bộ phận Tuyển dụng – P. Nhân sự.     

          - Ứng viên tham gia trắc nghiệm hoặc kiểm tra(tùy từng vị trí) 
        • Phỏng vấn (lần 2)
           Ứng viên sau phỏng vấn vòng 1 đạt sẽ có buổi trao đổi trực tiếp với Trưởng
           đơn vị và phỏng vấn sâu hơn về chuyên môn.
 
       • Thư mời nhận việc
          - Ứng viên phỏng vấn đạt sẽ nhận được Thư mời nhận việc và bắt đầu làm
            việc tại Công ty.