TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Công ty TNHH Tỷ Xuân nhận thức rằng quá trình phát triển bền vững lâu dài của Công ty luôn gắn liền với quyền lợi và lợi ích của người lao động.Chúng tôi xem trách nhiệm xã hội là chìa khóa để giúp công ty phát triển vững mạnh.

Nhằm hướng đến chính sách  lấy con người làm gốc, nhà máy thân thiện với môi trường, an toàn để sản xuất, theo đuổi sự tuyệt hảo, kinh doanh bền vững. Chúng tôi cam kết tuân thủ các yêu cầu pháp luật và tiêu chuẩn quốc tế của khách hàng.

Lao động tự nguyện

Nhà máy không sử dụng lao động cưỡng bức, bao gồm lao động tù nhân, lao động ràng buộc, lao động giao kèo hoặc những hình thức lao động cưỡng bức khác.

Công ty không tuyển lao động trẻ em

Người lao động của nhà máy phải ở độ tuổi lao động hợp pháp theo luật lao động Việt Nam, tùy thuộc độ tuổi nào cao hơn. Nhà máy khôngtuyển dụng nhân viên dưới 18 tuổi làm việc trong những điều kiện nguy hiểm.

Không phân biệt đối xử

Nhà máy không phân biệt đối xử với người lao động, bao gồm quá trình tuyển dụng, trả lương, khen thưởng hoặc kỷ luật, dựa trên cơ sở về giới tính, sắc tộc, tôn giáo, tuổi, khuyết tật, khuynh hướng sinh lý, mang thai, tình trạng hôn nhân, quốc tịch, quan điểm chính trị, tham gia vào công đoàn, nguồn gốc xã hội hoặc dân tộc hoặc bất kỳ trạng thái nào khác được pháp luật Việt Nam bảo vệ.

Tự do tham gia hiệp hội

Nhà máy tôn trọng quyền tự do lập hội và đàm phán tập thể của người lao động. Quyền này bao gồm quyền thành lập và tham gia công đoàn và những tổ chức khác dành cho công nhân do chính họ chọn mà không có sự quấy rối, gây ảnh hưởng hoặc trả thù.

Lương và phúc lợi

Nhà máy trả lương cho người lao động đúng hẹn, đảm bảo mức lương tối thiểu do nhà nước Việt Nam quy định và hơn thế tùy vào tình hình thực tế của nhà máy. Tất cả người lao động được cung cấp những phúc lợi theo luật định, bao gồm chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép, chấm dứt hợp đồng, chế độ bảo hiểm... Người lao động không bị trừ lương vì các lý do kỷ luật.

Không quấy rối và xúc phạm

Tất cả người lao động của nhà máy phải được đối xử tôn trọng và công bằng. Không được dùng những hành vi quấy rối hoặc lạm dụng về thể xác, tình dục, tâm lý hoặc lời nói xúc phạm đến người lao động.

Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi                                                                      

Thời giờ làm việc không làm vượt quá số giờ làm việc bình thường và giờ làm thêm theo luật định.

Người lao động được hưởng chế độ nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ chuyển ca, nghỉ hằng tuần, nghỉ việc riêng hưởng lương, nghỉ phép năm, nghỉ lễ, nghỉ ốm đau, thai sản theo luật định

An toàn và sức khỏe

Chúng tôi là một trong số công ty giày da nhận được chứng nhận hệ thống quản lýAn toàn & Sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn  OHSAS 18001:2008. Chúng tôi đảm bảo cho người lao động đựơc cung cấp môi trường làm việc an toàn, sạch sẽ và lành mạnh cũng như các hướng dẫn và phương tiện bảo hộ cá nhân nhằm đảm bảo sự an toàn và sức khoẻ của họ.Tỷ Xuân đã thành lập trạm y tế với đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe hơn 13.000 người lao động.

Bảo vệ môi trường

Tỷ Xuân hướng tới hình ảnh nhà máy thân thiên với môi trường.Chúng tôi cũng đạt được chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004.Chúng tôi cam kết kiểm soát quy trình sản xuất để không quy phạm các tiêu chuẩn về môi trường.Tỷ Xuân đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải cục bộ trước khi thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp.Ngoài ra, Tỷ Xuân còn trang bị hệ thống xử lý khí thải cục bộ cho các lò hơi. Các chất thải nguy hại được phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý bời đơn vị có chức năng.

Tỷ Xuân tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.Chúng tôi ý thức được tầm quan trọng của môi trường đối với nhà máy cũng như sự sống của con người.Các hoạt động sản xuất của chúng tôi không chỉ bảo đảm chất lượng tốt mà còn có nghĩa vụ bảo vệ môi trường.