03-12-2016

                                   

 

                                                   

VỊ TRÍ DỰ TUYỂN 

                          

*  Mô tả công việc:

* Yêu cầu:

* Quyền lợi:

* Hồ sơ xin việc gồm: