Lễ kết nạp đoàn viên công đoàn

20-02-2014

Căn cứ vào nguyện vọng  xin gia nhập công đoàn của CNLĐ CTy TNHH Tỷ Xuân, CĐCS tổ chức buổi lễ kết nạp cho 1.378 CNLĐ vào tổ chức công đoàn đồng thời tuyên truyền về tổ chức công đoàn, luật công đoàn, nghĩa vụ và quyền lợi khi gia nhập vào tổ chức công đoàn.

                  

                  

                  

                  

Qua đó giúp NLĐ hiểu rỏ hơn về vai trò của tổ chức công đoàn giúp họ nhận thức được sức mạnh của giai cấp công nhân trong lực lượng đoàn viên.