Sinh nhật Quí II cho đoàn viên công đoàn Tỷ Xuân

8-07-2014 

Công đoàn Tỷ Xuân đã tổ chức SNquí II cho đoàn viên công nhân lao động trong công ty, đại diện có 220 người tham dự với nhiều nội dung phong phú, nhiều trò chơi bổ ích và nhiều phần quà hấp dẫn, tổng kinh phí là: 7.000.000đ.

- Tặng quà SN quí 2 cho 2.456 đoàn viên sinh vào tháng 4,5,6 với tổng số tiền là: 120,986,000đ. Trongđó Tháp mười 372 đoàn viên, số tiền là 18,600,000đ