Huấn luyện an toàn & vệ sinh lao động cho công nhân viên

19/11/2015

Huấn luyện an toàn cho người lao động là một trong những biện pháp quan trọng nhất để giảm thiểu rủi ro, chi phí và đảm bảo an toàn cho sản xuất. Việc nắm rõ các kỹ thuật an toàn vận hành các thiết bị máy móc là rất cần thiết đối với người lao động nhằm ngăn ngừa tainạn lao động xảy ra làm thiệt hại về sức người và của cải, mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tinh thần yên tâm, phấn khởi sản xuất của người lao động.

Để thực hiện theo tinh thần trên và đồng thời tiếp tục thực hiện theo thông tư 27/TT-BLĐTBXH ngày 18-10-2013 của Bộ Lao động Thương Binh & Xã Hội. Từ ngày 15/11/2014 đến ngày 19/11/2015,tại khu công nghiệp Hòa Phú – tỉnh Vĩnh Long, Công ty TNHH Tỷ Xuân đã phối hợp với Công ty TNHH kiểm định 6, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa “Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho CB-CNV làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Công ty”.

Trong khóa học các học viên được giảng viên của Công ty TNHH Kiểm định 6 hướng dẫn về kỹ thuật an toàn vận hành thiết bị nâng,kỹ thuật an toàn thiết bị chịu áp lực. Qua đó giúp các học viên có thể hiểu biết rõ hơn về các nguyên tắc, cách thức vận hành, quản lý, kiểm tra an toàn, qui định về việc sửa chữa các thiết bị chịu áp lực như lò hơi, lò hấp, bình khí nén… các thiết bị nâng như xe nâng hàng, thang máy, thang cuốn… đồng thời có biện pháp phòng tránh và xử lý tai nạn lao động có thể xảy ra.

Kết thúc khóa học các học viên được kiểm tra, đánh giá kết quả học tập. Đồng thời được Công ty TNHH kiểm định 6 cấp chứng chỉ hoàn thành khóa huấn luyện ATLĐ, VSLĐ “Vận hành an toàn thiết bị nâng”, và “Vận hành an toàn thiết bị chịu áp lực”.

    

Th.S. Nguyễn Danh Chấn đang hướng dẫn cho CB-CNV tại phòng đa năng