Tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho cấp quản lý và nhân viên an toàn.

Ngày 16/03/2016

Công tác An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là một phạm trù của sản xuất, gắn liền với sản xuất nhằm bảo vệ yếu tố quan trọng nhất của lực lượng sản xuất đó là người lao động. Mặt khác, việc chăm lo bảo vệ sức khỏe cho người lao động, mang lại hạnh phúc cho bản thân và gia đình mà công tác ATVSLĐ còn mang ý nghĩa chính trị, kinh tế và xã hội – nhân văn to lớn.

pccc001

Để thực hiện phát huy tốt tinh thần trên và làm làm theo hướng dẫn của Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH. Vào ngày 10/12/2015, Công ty TNHH Tỷ Xuân đã phối hợp với Công ty TNHH Kiểm định 6 mở lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động và cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng thuộc Nhóm 1 bao gồm người sử dụng lao động, cấp quản lý…, và Nhóm 2 bao gồm cán bộ ATVSLĐ và mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

 

Qua buổi huấn luyện, các hoc viên càng thêm nắm rõ được những lợi ích mà công tác ATVSLĐ mang lại trong việc mang lại điều kiện an toàn – vệ sinh, sức khỏe và khả năng sáng tạo của người lao động ngày càng được đảm bảo. Từ đó, tạo cho người lao động cảm giác yên tâm trong sản xuất, hăng say lao động, làm ra nhiều sản phẩm cho xã hội, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển thịnh vượng.

pccc001
pccc001