Lễ trao tặng xe lăn cho người thân của người lao động bị khuyết tật.

Ngày 24/1/2014

Tỷ Xuân đã tổ chức trao tặng 06 chiếc xe lăn cho người thân của người lao động bị khuyết tật.

 
E:\TONG HOP HINH CTY 億春綜合圖片類\HOAT DONG MOI TRUONG\HOAT DONG  MOI TRUONG 16-8-2013\web\DSC07068.jpg
 

Đây là một trong những hoạt động thiết thực giúp cho người khuyết tật có phương tiện đi lại, phục vụ sinh hoạt cá nhân giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. tự tin hơn và vươn lên hoà nhập động đồng.

E:\TONG HOP HINH CTY 億春綜合圖片類\HOAT DONG MOI TRUONG\HOAT DONG  MOI TRUONG 16-8-2013\web\DSC07068.jpg
Việc trao tặng xe lăn cho người khuyết tật không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa nhân đạo mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, nâng cao nhận thức của cộng đồng, chia sẻ trách nhiệm với người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội./.

E:\TONG HOP HINH CTY 億春綜合圖片類\K-SWISS TRAO TANG XE LAN\web\IMG_4428.jpg