Ngày 16/08/2014

Tỷ Xuân hướng tới hình ảnh nhà máy thân thiên với môi trường và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

E:\TONG HOP HINH CTY 億春綜合圖片類\HOAT DONG MOI TRUONG\HOAT DONG MOI TRUONG 16-8-2013\web\IMG_0008.jpg

                                           “Nhà máy thân thiện với môi trường”

Tỷ Xuân  cho rằng nhà máy  không chỉ có trách nhiệm  đối với người lao động mà còn phải có trách nhiệm  với dân cư xung quanh nhà máy, nhà máy sản xuất thân thiên môi trường.

E:\TONG HOP HINH CTY 億春綜合圖片類\HOAT DONG MOI TRUONG\HOAT DONG MOI TRUONG 16-8-2013\web\IMG_4270.jpg
E:\TONG HOP HINH CTY 億春綜合圖片類\HOAT DONG MOI TRUONG\HOAT DONG MOI TRUONG 16-8-2013\Lum trac 16-8-2014\IMG_1391.jpg

Tỷ Xuân nỗ lực xây dựng những chương trình mang tính xã hội hóa rộng rãi, nâng cao nhận thức của người lao động và nhân rộng ra cộng đồng xã hội.

Chương trình “Hãy hành động vì môi trường Xanh - Sạch – Đẹp ” của Tỷ Xuân đã góp phần đáng kể trong việc nâng cao nhận thức của người lao động và người dân trong khu công nghiệp Hòa Phú. Các đợt ra quân đầu tiên vào 16/8/2013 và 28/09/2013, đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ CB-CNV. Với hơn 100 CB-CNV đang làm việc tại các phân xưởng tham gia. Tại buổi ra quân các CB-CNVđã tổ chức phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh tại khu vực trước cổng Công ty và xung quanh khu công nghiệp.

E:\TONG HOP HINH CTY 億春綜合圖片類\HOAT DONG MOI TRUONG\HOAT DONG  MOI TRUONG 16-8-2013\web\DSC07068.jpg

Hoạt động này nhằm góp phần nâng cao nhận thức, thái độ hành vi bảo vệ, xây dựng và giữ gìn cảnh quan môi trường  của người lao động, tuyên truyền đến người lao động về quyền, nghĩa vụ và ý thức bảo vệ môi trường, nâng cao sức khoẻ cho cộng đồng, đồng thời qua đó giúp người lao động tự giác bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh.

E:\TONG HOP HINH CTY 億春綜合圖片類\HOAT DONG MOI TRUONG\HOAT DONG MOI TRUONG 16-8-2013\web\IMG_4270.jpg
E:\TONG HOP HINH CTY 億春綜合圖片類\HOAT DONG MOI TRUONG\HOAT DONG MOI TRUONG 16-8-2013\Lum trac 16-8-2014\IMG_1391.jpg

Với tinh thần tự giác, nhiệt tình của toàn bộ CB-NV tham gia sau 05 đợt  ra quân, CB-CNV Tỷ Xuân đã  quét dọn vệ sinh, thu gom và phân loại xử lý hơn 700 kg rác thải tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cùng với Công ty.

 
E:\TONG HOP HINH CTY 億春綜合圖片類\HOAT DONG MOI TRUONG\HOAT DONG MOI TRUONG 16-8-2013\web\DSC07068.jpg

Đây cũng là dịp cho CB-CNV góp một phần công sức để xây dựng Văn hóa doanh nghiệp, hướng tới hình ảnh “ Nhà máy thân thiện với môi trường”.